Sajtóinformáció

Az alábbiakban megpróbáltunk összeállítani egy rövid háttéranyagot a Mensa HungarIQa Egyesületről. Természetesen nagy örömmel állunk rendelkezésükre személyesen is minden a Mensával, vagy az intelligenciával kapcsolatos kérdésben.

Kérjük, keresse a Mensa HungarIQa sajtófelelősét:
Dede György
Telefon:+36 20 462 3636
E-mail: press@mensa.hu

 • Mi a Mensa?

  A Mensa nemzetközi egyesület, amelyet 1946-ban alapítottak Angliában. Ma több mint százezer tagja van a világ mintegy száz országában. Magyarországi szervezete a Mensa HungarIQa.

  A Mensa célja, hogy összefogja a magas intelligenciájú embereket, tekintet nélkül korukra, nemükre, származásukra vagy társadalmi helyzetükre. Egyetlen tagsági kritériuma az emberek két százalékára jellemző intelligenciaszint elérése valamely - a Mensa felügyelő pszichológusa által elfogadott - intelligenciateszten.

  A Mensa nem kötelezi el magát egyetlen ideológia, filozófia, politika vagy vallás mellett sem, és semmilyen közös véleményt nem erőltet a tagjaira.

  A Mensa igyekszik tudatosítani és népszerűsíteni az intelligenciát mint értéket, hozzájárulni ahhoz, hogy az emberi intelligenciát az emberiség javára fordítsuk. Támogatja az intelligencia természetére, jellemzőire és használatára irányuló kutatásokat, nem utolsósorban pedig ösztönző közeget biztosít a tagjainak.

  A Mensa tagjai felvételére tesztírásokat szervez. A tesztben olyan kiemelkedő intelligenciahányadost (IQ-értéket) kell elérni, amely csak az emberek két százalékára jellemző.

  A Mensa-tesztekre azok szoktak jelentkezni,

  • akiknek fontos mások és maguk intelligenciája;
   akik tudni szeretnék, mekkora az IQ-értékük;
  • akiknek kihívás, hogy a legintelligensebb 2%-ba tartozzanak;
  • akik a magukhoz hasonlók társaságát keresik.

   

  A legszínesebb szürkeállomány

  Szlogenünket azért választottuk, mert ezzel is ki akarjuk fejezni, hogy a Mensa tagjai mind különböző egyéniségek, akik a maguk módján járulnak hozzá a szervezet arcának színesítéséhez. Mindenféle ember megtalálható a szervezetben, csupán egy dolog közös: mindnyájan egyazon teszten teljesítettek a megállapított határ felett.

 • Kik a Mensa tagjai?

  Legtöbben a számítógépes szakemberek, a mérnökök, a közgazdászok, a tanárok és a diákok közül kerülnek ki, de van, vagy volt köztünk szobafestő, pilóta, aerobikoktató, grafológus, számvevő, jogász, zenetanár, polgármester, labdarúgó-menedzser, társastánctanár, felszolgáló, világosító, tűzszerész, recepciós, rendőrtiszt, gyémántcsiszoló, buszvezető, kiképzőtiszt, NAV-tanácsadó, repülőgép-szerelő, krupié, gumijavító szakmunkás, masiniszta, becsüs vagy éppen pornósztár.

  A tagok bármilyen kérdésben felhívhatják egymást, ha kérdésük van, vagy segítségre van szükségük, álljon itt néhány érdekesebb „szakterület": medenceépítés, alkoholizmus, televíziójavítás, magán-énekkorrepetálás, baromfitenyésztés, állásvadászat, űrrepülés, katasztrófavédelem, nehézgépkezelés.

 • Milyen programjaink vannak?

  A Mensa HungarIQa elsősorban a gazdag programkínálat révén kívánja tagjait közösséggé kovácsolni, az említett ösztönző közeget biztosítani.

  Országos rendezvényeinken – pl. Mensa-tábor, évindító –, azok is találkozhatnak a többiekkel, akik nem Budapesten vagy helyi csoporttal rendelkező városban élnek. E programokat igyekszünk más-más városban tartani, hogy ne mindig ugyanazoknak kelljen messzire utazniuk. Ezeken kívül számos kisebb rendezvényt kínálunk: ilyenek a társasjáték-estek, közös moziba, színházba járás, vagy akár a barlangászat, a kirándulás és a vízitúra. Gyakoriak az egyszerű beszélgetős összejövetelek, a különleges helyszíneken tett látogatások és az előadások, közös vacsorák is.

  Az elmúlt évek során vendégeink voltak többek között (a teljesség igénye nélkül): Popper Péter, Vámos Miklós, Geszti Péter, Réz András, Varnus Xavér, Mérő László, Verebes István, Szász Endre, Kepes András, Herendi Gábor, Rófusz Ferenc, Vágó István, Pierrot, Zorán és még sokan mások.

  A „kevésbé szellemi, kevésbé komoly" programok sem állnak távol tőlünk: mozilátogatás, lovastúra, vízitúra, kirándulás, barlangászat, tánc, sport, biliárdverseny, társasjátékok, vacsorabeszélgetések, majális, póker. Itt is találhat ki-ki kedvére valót. A fentieken kívül ad hoc jelleggel sor kerülhet még bármire: látogatás a paksi atomerőműben, az embertani tárban, vagy éppen a Mercedes-gyárban

 • Miért csatlakoznak a sikeres tesztírók a Mensához?

  Mert érdekes és érdeklődő emberekkel találkozhatnak, minden korosztályból és társadalmi rétegből,
  helyi és nemzetközi összejöveteleken vehetnek részt,
  rendszeresen olvashatják a szervezet folyóiratát (AsztalLap) és publikálhatnak is benne,
  új nemzetközi kapcsolatokra tehetnek szert,
  élvezhetik a hozzájuk hasonlók társaságát
  egy olyan klub tagjai lehetnek, ahol nem számítanak az anyagi, vallási, politikai, vagy bármilyen más különbségek, csak az, hogy ők is részesei a legszínesebb szürkeállománynak!

 • A Nemzetközi Mensa

  A Mensa az egész világra kiterjedő szervezet, amelynek több, mint 45 országában létezik helyi szervezete, és még további harmincban élnek Mensa-tagok. Ez különösen szerencsés az utazások, más kultúrák megismerése szempontjából. Az úgynevezett SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers) intézménye segítséget nyújt a külföldre látogató tagoknak a szálláskeresésben, az eligazodásban, a helyi szervezettel való kapcsolatfelvételben. A magyar SIGHT is megpróbál minden lehetőséget megadni a hozzánk érkező külföldi mensásoknak. A nemzeti szervezetek aktívan együttműködnek, képviselőik évente találkoznak tapasztalatcserére. Népszerű esemény az úgynevezett EMAG (Európai mensás találkozó), amelyre egész Európából várják a tagokat. 

 • Érdekességek a Mensa történetéből

  A Mensát egy angol egyetemista, ausztrál barátja és a londoni egyetem pszichológusa alapította meg 1946-ban.

  Honnan a Mensa név?

  Berrill eredetileg The High IQ Club (a magas IQ-júak klubja) nevet javasolta, és a klub havi folyóirata a Mens (a latin elme) címet viselte volna. Ware azonban figyelmeztette, hogy ez könnyen összetéveszthető egy férfiaknak szóló akkori újsággal. Berrill ekkor döntött úgy, hogy a klub a Mensa (a latin asztal) nevet kapja, az újság pedig legyen Mensa Magazin. Azt mondta, egyrészt azért, mert a mensa az egyik első latin szó, amit megtanítanak az embernek, másrészt azért, mert a Mensának kerekasztal-társaságnak kell lennie, ahol senki sem előbbre való, harmadrészt pedig a név fölidézi a latin mondást: mens sana in corpore sano (ép testben ép lélek)

  Először arisztokratikus társaságot akartak kialakítani, afféle királyságot, amelyben az alapítók uralkodnak. Még „királynőt" is választottak, szigorúan csak szépsége alapján. Ekkoriban nem sokat adtak a demokráciára, úgy vélték, 600 főnél be kell zárni a kapukat és szinteszabadkőműves páholyként akartak tevékenykedni, mint magas intelligenciájú, tudományos alapon kiválasztott emberek csoportja, amely elfogulatlan véleményével segítheti a kormányzatot a döntések meghozatalában. Meg is kerestek vezető személyiségeket, minisztereket, de visszautasításban részesültek. Eleinte egy sárga fejű gombostű volt a tagok titkos ismertetőjele.

  Miért két százalék

  Tévedés miatt. Azt hitték, hogy a Mensa által addig gyakorlatban megkövetelt szintet háromezer személy közül egy tudja teljesíteni, vagyis 0,33 ezrelék! Később kiderült, hogy százból egy, azaz a felső 1%. Ezek azonban felügyelet nélküli teszten történtek, s még később kiderült, hogy felügyelet mellett megírt tesztekben más az arány: akik az ellenőrzés nélküli tesztben 99% fölött teljesítettek, az ellenőrzött tesztekben csak 98% fölött. Így „alakult ki történel­mileg" a Mensa felvételi kritériumaként az ellenőrzött tesztben elért 98% fölötti eredmény.

 • Vízipisztoly-párbaj

  Tudomásunk szerint a Mensa HungarIQa az egyetlen olyan szervezet a világon, amely alapszabályban rögzíti a vízipisztoly-párbajt mint a vitás kérdések elrendezésének egyik lehetséges módját.

  Az első párbaj tárgya becsületbeli sértés volt. A következő párbaj egy táborban zajlott le. Célja az volt, hogy racionális úton tegyen pontot végre a vita végére: az asztrológia tudomány vagy szemfényvesztés?