Mensa webshop Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

Mensa HungarIQa Egyesület webáruház

hatályos: 2023.01.01-től

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. IV. emelet, adószám: 18063923-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek fogadja el magára nézve. Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Mensa HungarIQa Egyesület
A szolgáltató székhelye: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. IV. emelet
Elektronikus levelezési címe: [email protected]
Adószáma: 18063923-2-42
Nyilvántartási szám: 5983 / 2013
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az adatkezelési szabályzat itt elérhető.

A tárhely-szolgáltató adatai:

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland
Azure-felhőszolgáltatás

1. Alapvető rendelkezések

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a Mensa HungarIQa Egyesület Adatkezelési szabályzatában foglaltak, valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A szolgáltató az ÁSZF változásokról azok hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles a szolgáltatási felületen megjelenő jelzés útján a felhasználókat értesíteni. A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás igénybevétele a módosított ÁSZF kifejezett elfogadásának tekintendő. Amennyiben a szolgáltatót jogszabály vagy jogerős bírósági döntés kötelezi az ÁSZF módosítására, úgy az értesítési határidő 30 napnál rövidebb is lehet.
  A mindenkori hatályos ÁSZF, valamint a korábbi, már hatályát vesztett ÁSZF(ek) a szolgáltató weboldalán (www.mensa.hu) találhatóak meg.
 3. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („ Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A szolgáltatás grafikai megjelenése, a felhasználói felület, a weboldalon közzétett fényképek ill. egyéb tartalom úgyszintén a szolgáltató szellemi tulajdonának részét képezik. A Mensa név és logó használatára az Alapszabályban foglaltak az irányadóak.

2. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

 1. A webáruházban megrendelhető termék(ek) lényeges tulajdonságairól a megrendelést megelőzően a webáruház termék(ek) tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat (termék neve, leírása, fotója). A termék(ek) adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 
 2. A szerződéskötés nyelve magyar.
 3. A termék(ek) ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) forintban vannak feltüntetve.
 4. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A megrendelés megérkezéséről a Szolgáltató elektronikus úton, automatikus visszaigazolást küld. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 5. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 6. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. 
 7. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.
 8. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális csomagolási költségekről, valamint a lehetséges fizetési módokról.
 9. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termék(ek)nél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve kijavítása után a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az új, valós adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3. Rendelés menete

 1. A webáruházban a Felhasználó megrendelést adhat le az ott meghirdetett termékekre.
 2. A Vásárló a rendelési mennyiség megadását követően a „Kosárba teszem” gombra kattintva jelölheti ki megvásárlásra az adott terméket.
 3. A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és a megrendelés összegét stb.) Felhasználó a jobb felső sarokban lévő kosár ikonra, vagy a “kosár” gombra kattintva ellenőrizheti, ahol részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a rendelés végösszegét.
 4. Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
 5. A Felhasználó a rendelése teljesítéshez szükséges adatokat a „Pénztár” felületen adhatja meg a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással. 
 6. A Felhasználónak meg kell adnia továbbá az általa választott szállítási módot, melyek díjai az adott szállítási mód mellett feltüntetettek, továbbá ki kell választania a fizetési módot is. 
 7. A szükséges adatok megadása után a Felhasználó áttekintheti a rendelésének részleteit: a kosárban lévő termékek „név, mennyiség és ár” tulajdonságaikkal együtt, a szállítás díját és a rendelés nettó, illetve bruttó végösszegét. A „Rendelési jegyzetek” mezőben a szövegdoboz kitöltésével lehetősége van a megrendeléséhez megjegyzést fűzni a Szolgáltató, valamint a futár felé is.
 8. A rendelés feladása a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik.

4. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 1. A megrendelések feldolgozása legfeljebb 1 héten belül történik. 
 2. Sikeres rendelés esetén a Szolgáltató elektronikusan visszaigazolja a megrendelést, és a termék szállításának megkezdése előtt Felhasználó részére elektronikus számlát küld a Felhasználó e-mail címére.
 3. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított általában 3-4, de maximum 7 munkanap.
 4. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a kiválasztott termék nem áll rendelkezésére, úgy erről Felhasználót e-mailben 72 órán belül tájékoztatja, valamint Felhasználó által fizetett összeget legkésőbb 5 munkanapon belül visszatéríti.
 5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a jogával, ha Felhasználó a megrendelési összeget átutalás formájában kívánja kiegyenlíteni, de erre a megrendelést követő 3 munkanapon belül nem kerül sor. Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató nem tudja felvenni a kapcsolatot a rendelés részleges teljesítésének egyeztetése érdekében Felhasználóval, a megrendelését azonban Szolgáltató nem tudja teljeskörűen teljesíteni, akkor a hiányzó – kiküldésre nem kerülő – termék árát a számla kiállítása során levonja.

5. Elállás joga

 1. A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.  
 2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó (vagy az általa megjelölt személy) a terméket átveszi.
 3. A Fogyasztó az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő eljuttatásával élhet az elállási jogával. Ez történhet e-mailben vagy postai levél útján a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.
 4. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára kerül visszautalásra a visszáru összege, készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

6. Szavatosság

 1. Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk az [email protected] címre küldött e-mailben vagy a Szolgáltató adatainál feltüntetett címre küldött levélben.
  A szavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) részletezi.
 2. Kellékszavatossági jogai alapján a Fogyasztó választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltató számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén a Fogyasztó nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 3. Az áru hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a fentebb meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
 4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

7. Panaszkezelés

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a teljesítéssel kapcsolatban, úgy panaszát a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
  • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

  • A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: [email protected]
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználóknak a www.mensa.hu honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9. Tulajdonjog fenntartása

 1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Budapest, 2023. 01. 01.