Cookie-felhasználás

Adatkezelési tájékoztató cookie-k (sütik) használatáról

1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Mensa HungarIQa Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. IV.em
Nyilvántartási szám: 5983/2013.
Adószám: 18063923-2-42
Honlap: https://mensa.hu/
Email: [email protected]

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

3. Mik azok a cookie-k („sütik”)?

Amikor Ön, az Adatkezelő 1. pontban megjelölt honlapjára látogat, egy kisméretű file, ún. „cookie” (süti, a továbbiakban: cookie, vagy süti) kerül az informatikai eszközére (pl.: számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon, a továbbiakban: eszköz), mely többféle célt szolgálhat. Az Adatkezelő által alkalmazott egyes sütik elengedhetetlenek a honlap megfelelő működéséhez, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon a honlap. Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző munkamenetének bezárásával, de vannak olyanok is, melyek huzamosabb ideig az eszközön maradnak.

4. A sütik céljai:

 • A honlap fejlesztése.
 • Butik (webshop) kosár működés.
 • Programjelentkezések működése.
 • Bejelentkezett felhasználó nyilvántartása.

5. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Ön hozzájárulása

6. A sütik típusai:

 • Szükséges süti

A szükséges süti az Adatkezelő honlapjának böngészéséhez, a weboldal funkcióinak használatához szükségesek, mert így lehetővé válik a látogató az oldal funkcióiban, vagy szolgáltatásaiban végzett műveleteinek megjegyzése. Ezen sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

Cookie (süti) megnevezése A cookie-t (sütit) biztosítja Időtartam
PHPSESSID Natív PHP cookie (süti) munkamenet alatt
woocommerce_cart_hash WooCommerce munkamenet alatt
woocommerce_items_in_cart WooCommerce munkamenet alatt
wordpress_logged_in_(hash) WordPress munkamenet alatt
wordpress_sec_(hash) WordPress munkamenet alatt
 • Statisztikai süti

Ezen süti segítségével az Adatkezelő információt gyűjt arról, hogy látogatói hogyan használják weboldalát (pl.: Ön melyik aloldalt nézte meg, mely részére kattintott, hány aloldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek, stb.). Ezt annak érdekében tesszük, hogy a honlapunkat az Ön igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani. Teljesítménymérés érdekében weboldalunk minden honlap felkeresés esetén harmadik fél általi sütiket is használ, melyek segítségével nyomon követjük, hogy a honlapot hányan látogatják, és milyen tartalmakat keresnek fel. Minden információt anonim módon tárolunk és a látogatók viselkedésének elemzésére használjuk, hogy még magasabb színvonalú élményt tudjunk biztosítani látogatóinknak. A honlap az alábbi szolgáltatók sütijeit használja:

 • Google Analytics: Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatók a honlapot. Ezen sütiket a Google Ireland Limited szolgáltatja. Részletes tájékoztató: https://www.google.com/analytics/terms/us.html.
Cookie (süti) megnevezése Időtartam
_ga 2 év
_gid 24 óra
_gat 1 perc
__utma 2 év
__utmt 10 perc
__utmb 30 perc
__utmc munkamenet alatt
__utmz 6 hónap
__utmv 2 év
 • Hotjar: Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan viselkednek a látogatók a honlapon, ezzel kapcsolatban hőtérképes és egérmozgásos elemzést készít. Ezen sütiket a Hotjar Ltd. szolgáltatja. Részletes tájékoztató:
  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

Cookie (süti) megnevezése Időtartam
_hjIncludedInSample 365 nap
_hjid 365 nap
_hjRecordingLastActivity munkamenet alatt
hjTLDTest munkamenet alatt
_hjUserAttributesHash munkamenet alatt
_hjCachedUserAttributes munkamenet alatt
_hjLocalStorageTest munkamenet alatt

Az általunk alkalmazott sütik önmagukban nem tudják az Ön személyét beazonosítani. A sütik által az Ön eszközéről, illetve az Ön által használt böngészőjéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

7. A sütik révén gyűjtött és kezelt adatok köre

 • az Ön által használt IP-cím,
 • a használt böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői,
 • a látogatás pontos időpontja,
 • a weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás,
 • a weboldalon töltött idő,
 • az előzőleg látogatott honlap címe.

8. Az adatok megőrzése

Az Adatkezelő által alkalmazott sütik az 6. pontban megjelölt ideig kerülnek elhelyezésre az Ön eszközén, mely a 11. pont szerint módosulhat az Ön döntése alapján.

9. Adatbiztonság a sütik kezelés során

Az Adatkezelő a személyes adatokat a tárolja. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen, például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá. A rögzített adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkatársai férhetnek hozzá a fenti célok biztosítása érdekében.

10. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az Adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe ezen adatkezelési tevékenysége során:

 • honlap üzemeltetés, fejlesztés: (székhely: 1037 Budapest, Orbán Balázs út 37. 3. em. 7., cégjegyzékszám: 01 09 184147)
 • szerverszolgáltató: Microsoft Ireland Operations Limited (székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland)

Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat hatóság, bíróság, vagy más állami szerv számára.

11. A „sütik beállításának” ellenőrzése, a „sütik” letiltása

A különböző böngészők engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként elfogadja a sütiket, de ezeket a beállításokat Ön megváltoztathatja, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket újból. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára, a honlap ez esetben a tervezettől eltérően funkcionálhat a böngészés során.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

 • a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak érvényesítésével kapcsolatosan az Adatkezelőhöz is fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.
 • a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (cím: 1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; honlap: naih.hu; email: [email protected])
 • bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek)

13. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett információbiztonsági kockázat miatt szükség van.