Mensa Suli+ tehetséggondozó program

A Mensa HungarIQa Egyesület elkötelezett, hogy a társadalom egésze számára is hasznos projekteket támogasson. Ilyen a Mensa Suli+ Program is, amely egy gazdagító foglalkozássorozat általános iskolás gyermekek számára. Várjuk olyan pedagógusok jelentkezését, akik szívesen adaptálnák a programot a saját iskolájukban. Az MS+ tehetséggondozó program szabadon terjeszthető, szabadon szervezhető foglalkozássorozat, a know-how-t egyesületünk díj- és térítésmentesen biztosítja, akárcsak a szakmai támogatást.

A Mensa Suli+ egy iskolán kívüli, jógyakorlatként alkalmazható, komplex tematikájú foglalkozássorozat, egy olyan képzési program, amely nyitott az adaptálhatóság felé, szabadon alkalmazható, terjeszthető. Célunk egy szabad hozzáférésű, így társadalmilag hasznos kezdeményezés elindítása volt. A programot a cseh Mensa-szervezet által több évtizede működtetett tehetséggondozó modell inspirálta.

A program célja, hogy a magas intelligenciájú diákok számára, az ő igényeiknek megfelelő extrakurrikuláris, gazdagító foglalkozásokat biztosítson, amelyek hozzájárulnak képességeik kibontakoztatásához. A diákok új lehetőségekkel találkoznak, tágul az érdeklődésük, maguk fejleszthetik kompetenciáikat, valamint megismerhetik saját erős és gyenge oldalaikat. A foglalkozások során a diákok olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek a későbbiekben segítik őket, hogy gimnazistaként, egyetemistaként egy vagy több tudományterületen, tárgykörben kiemelkedő eredményt érhessenek el. Az érvényesíthető, eladható, használható tudás átadása, elsajátítása hozzájárul a sikeres érvényesüléshez. Programunkban a tervezéskor túllépünk a szaktárgyi tudás egyszerű átadásán. Célunk a kognitív sémák elsajátíttatása, a diákok kreativitásának kibontakoztatása, a kritikai gondolkodás kialakítása, a saját gondolkodási mechanizmusaik megismertetése és felismertetése, azaz a metakogníció internalizálása, amely lehetővé teszi annak hatékonyabb használatát.

Nem elhanyagolható szempont a program által kínált ösztönző szellemi közeg, amely már pusztán a magas intelligenciájú tanulók beválogatásával, részvételével ki tud alakulni, de természetesen cél ennek segítése, a folyamat katalizálása. Ilyen közösségben a jó képességű diákok a tapasztalatok alapján felszabadulnak, egymást motiválják, személyiségformáló jelentőségű lehet az érzés, hogy hasonszőrűek között lehetnek. Ebben a társaságban általában olyan közösségre lelnek, ahol hasonlóan gyorsan gondolkodnak, tudják követni egymás gondolatmenetét, és – jellemzően – gazdag ismeretanyaggal rendelkeznek. A hasonlóan magas intelligenciájú gyerekek találkozása szociális készségeiket is fejleszti, önbecsülésükre is jó hatással van.

A projekt ötletgazdái: Bogdán Richárd, az MH volt elnöke és Dr. Kovács Kristóf, az MH felügyelő pszichológusa
A program szakmai felelősei: Fuszek CsillaDr. Gyarmathy Éva és Mózes Krisztián
Beválogatás módszertana: Dr. Kovács Kristóf

Ha Ön is szeretne ilyen foglalkozássorozatot szervezni, keressen minket:

Főszervező: Bogdán Richárd [email protected]
Szakmai vezető: Mózes Krisztián [email protected]