Az elnökség és feladatai

Az elnökség a Mensa HungarIQa két évente választott ügyvezető testülete, amely felelős a szervezet irányításáért, fejlesztéséért, az alapszabályban foglalt célok minél hatékonyabb megvalósításáért. Az elnökség kéri fel az alelnöki posztra valamelyik elnökségi tagot, aki a saját pozíciója mellett betölti az alelnöki funkciót is, és az elnököt távollétében helyettesíti. 

Dr. Kovács Katalin

elnök

Minden a Mensával összefüggő kérdés

Patkós Attila

tagintegrátor, alelnök

A Mensa belső életének, helyi csoportjainak koordinálása

Szabó Tamás

titkár

Tagnyilvántartás, adminisztráció

Nádasi Tibor

tesztgondnok

IQ-tesztírások szervezése

Csaba Attila

kincstárnok

A Mensa HungarIQa pénzügyi vezetője

Szakály Attila

programkoordinátor

Programok támogatása

Dede György

PR-koordinátor

A Mensa külső megjelenése, PR és marketing

Mit csinál az elnökség?

Az elnökség hatáskörébe tartozik egyebek között
 • a szervezet képviselete,
 • kapcsolattartás a Nemzetközi Mensával,
 • a szervezet képviseletére és más szervezetekkel, személyekkel való együttműködésére vonatkozó elvek meghatározása,
 • a tájékoztatási és publikációs elveknek, valamint a szervezet működési rendjének a megállapítása,
 • az éves költségvetés és a tesztdíj meghatározása,
 • a Mensa név és embléma használatának engedélyezése.
Az elnökség testületi feladatai egyebek között
 • a szervezet működéséhez szükséges anyagi alapok biztosítása, ide értve a külső források bevonását is,
 • a Mensa céljainak a társadalom minél szélesebb rétegével való megismertetése, új tagok megnyerése,
 • a rendezvények koordinálása,
 • a kapcsolattartás más nemzeti Mensa-szervezetekkel és a Nemzetközi Mensával,
 • a helyi csoportok és a speciális érdeklődésű csoportok munkájának koordinálása,
 • a folyóirat megjelenésének biztosítása.
Az elnökség tagjai személyesen is felelősek bizonyos feladatokért
 • Az elnök az egyesület első számú képviselője. Felelős a gyakorlati stratégia meghatározásáért, az elnökség munkájának összehangolásáért, az egyesület képviseletéért, a Nemzetközi Mensával történő kapcsolattartásért.
 • A titkár felelős a tagnyilvántartásért, az elnökségi ülések megszervezéséért, a szervezeti feladatok nyilvántartásáért és az adminisztrációs tevékenységért.
 • A tesztgondnok felelős a tesztek szervezéséért, lebonyolításáért és nyilvántartásáért, a tesztek tisztaságának és titkosságának biztosításáért.
 • A kincstárnok felelős a szabályszerű és hatékony gazdálkodásért, a pénzügyi nyilvántartások vezetéséért.
 • A programkoordinátor segíti a rendezvények szervezőinek munkáját, tájékoztatja az elnökséget a rendezvényekről, kapcsolatot tart a SIG-ekkel.
 • A tagintegrátor feladata a helyi csoportok segítése és felügyelete, új tagok integrációjának elősegítése, az újoncfelelősök és más önkéntesek koordinálása.
 • A PR-koordinátor felelős az MH külső megjelenéséért, az információs fórumokért, a sajtóért, PR-ért, marketingért, továbbá az egyesület életével kapcsolatos információk eljuttatásáért a tagokhoz.