Őszi tábor 2023 – házirend

Tábori házirend

 1. A jelen házirend a 2023. október 20. és 2023. október 23. között megrendezésre kerülő HY-SIG Őszi Táborra (továbbiakban Tábor) vonatkozik.
 2. A Táborban csak az a 18. életévét betöltött személy vehet részt, aki a jelentkezési lapot kitölti, a részvételi díjat megfizeti, és a jelen szabályzatot elfogadja.
 3. A Tábori programokon mindenki saját felelősségére vesz részt!
 4. A Táborba hozott ingóságaiért mindenki maga felel. Ezek eltűnése, megsérülése esetén a szervezőket semmilyen kötelezettség, felelősség nem terheli.
 5. A Tábor szervezőinek jogában áll a részvételt megtagadni, vagy a Táborból hazaküldeni bárkit, aki a jelen házirendet megszegi, vagy nem odaillő viselkedésével mások nyugalmát, szórakozását zavarja.
 6. A Táborban mindenki köteles úgy viselkedni, hogy azzal a maga és mások testi épségét ne veszélyeztesse. Amennyiben ez nem teljesül, a szervezők a 5. pontban foglalt jogaikkal élhetnek.
 7. A 5. és 6. pont alapján kizárt, vagy távozásra felszólított személyek részére a szervezőknek pénzvisszafizetési kötelezettsége nincs.
 8. A Tábor helyszínén lévő eszközökben vagy más tulajdonában okozott kárért mindenki maga felel, és köteles a kárt megtéríteni, amennyiben a tulajdonos arra igényt tart.
 9. A Tábor területére mások testi épségére veszélyes tárgyakat behozni tilos.
 10. A Tábor területére törvény által tiltott eszközöket, anyagokat behozni, valamint azokat fogyasztani tilos.
 11. A Tábor programjait, szolgáltatásait (pl.: gokart, mászófal, tűzrakóhely stb.) fakultatívan, mindenki saját felelősségre veszi igénybe.
 12. A Táborban csak az vehet részt, aki a Tábor kezdetekor érvényes magyar jogszabályok szerint tartózkodhat a helyszínen. Az a résztvevő, aki ennek nem tud eleget tenni, a Táborban nem vehet részt, a befizetett tábordíjat lehetőség szerint visszatérítjük.
 13. A Tábor ideje alatt minden résztvevő a saját büntetőjogi felelősségére cselekszik.
 14. Továbbá a Tábor ideje alatt minden résztvevő a szálláshely által előírt házirendet is kötelező érvényűnek fogadja el, és annak szabályait betartja. A szálláshely által előírt házirend megszegése a résztvevő kizárását vonhatja maga után. A házirend ezen a linken érhető el.