Tehetséggondozási alap

 
A tehetséggondozási alap célja

A magyar, illetve a nemzetközi Mensa egyaránt három tevékenységet fogalmaz meg az Egyesület céljaként, amelyek közül az egyik:
“A Mensa igyekszik tudatosítani és népszerűsíteni az intelligenciát, mint értéket.”, illetve “to identify and foster human intelligence”.

A TeGA létrehozásának célja, hogy a fent idézett célkitűzés megvalósulása érdekében a Mensa HungarIQa (MH) rendszeres támogatást nyújtson.

Az alap forrása

A MH a rendes évi költségvetéséből elkülönít az Elnökség által meghatározott összeget, amelyet a TeGA rendelkezésére bocsát.

Az alap működése

A támogatásra pályázók a MH Elnökségének (bármely elnökségi tagon keresztül) pályázatot nyújtanak be, amely a megpályázott összegen és a pályázó számlaszámán túl tartalmazza: 

  1. a pályázó szakmai önéletrajzát, 
  2. a tehetséggondozó projekt célját, kereteit, célközönségét, általános ismertetőjét (legfeljebb 1000 szóban) 
  3. a projekt költségtervét, 
  4. egyéb forrásokat, amelyek a pályázó számára rendelkezésre állnak, vagy amelyekért szintén pályázik.

A kutatástámogatásból nem finanszírozható rezsiköltség, valamint bérköltség. A pályázó a támogatás megítélését követően 180 napon belül részletes, számlákkal alátámasztott beszámolót (legfeljebb 400 szóban) nyújt be, és az esetlegesen fel nem használt összeget visszautalja az MH részére. A beszámoló benyújtása alól egy alkalommal írásban halasztás kérhető, az új céldátum (legfeljebb további 30 nap) megjelölésével.

A pályázó vállalja, hogy a tehetséggondozási projekt során a résztvevőket és az érdeklődőket is több csatornán tájékoztatja arra vonatkozóan, hogy a projekt a MH támogatásával részesült. A pályázó vállalja továbbá, hogy a projektről rövid (300 és 800 szó közötti) összefoglalót készít, amelyet megjelentet az AsztalLapban.

A MH vállalja, hogy a beérkezett pályázatokat 2 hónapon belül elbírálja, és az eredményről a pályázót értesíti. Összeférhetetlenségi okokból a MH elnökségének tagjai, mint döntéshozók nem pályázhatnak támogatásra az TeGA keretéből.