Elnökség

Az elnökség a Mensa HungarIQa ügyvezető testülete, amely felelős a szervezet irányításáért, fejlesztéséért, az alapszabályban foglalt célok minél hatékonyabb megvalósításáért. A kétévente megválasztott elnökség hét tagja az elnök, a titkár, a tesztgondnok, a kincstárnok, a programkoordinátor, a tagintegrátor és a PR-koordinátor. Az elnökség kéri fel az alelnöki posztra valamelyik elnökségi tagot, aki a saját pozíciója mellett betölti az alelnöki funkciót is, és az elnököt távollétében helyettesíti. Állandó elnökségi tanácsadó a mindenkori előző elnök.

Chrobacsinszky Eszter
elnök
Bartha Dániel
titkár
Laczovics Attila
tesztgondnok
Dr. Kovács Katalin
kincstárnok
Antal Regina
programkoordinátor
Sáfárik Szilvia
tagintegrátor
Szakál Pál
PR-koordinátor

Az elnökség hatáskörébe tartozik egyebek között

 • a szervezet képviselete,
 • kapcsolattartás a Nemzetközi Mensával,
 • a szervezet képviseletére és más szervezetekkel, személyekkel való együttműködésére vonatkozó elvek meghatározása,
 • a tájékoztatási és publikációs elveknek, valamint a szervezet működési rendjének a megállapítása,
 • az éves költségvetés és a tesztdíj meghatározása,
 • a Mensa név és embléma használatának engedélyezése.

Az elnökség testületi feladatai egyebek között:

 • a szervezet működéséhez szükséges anyagi alapok biztosítása, ide értve a külső források bevonását is,
 • a Mensa céljainak a társadalom minél szélesebb rétegével való megismertetése, új tagok megnyerése,
 • a rendezvények koordinálása,
 • a kapcsolattartás más nemzeti Mensa-szervezetekkel és a Nemzetközi Mensával,
 • a helyi csoportok és a speciális érdeklődésű csoportok munkájának koordinálása,
 • a folyóirat megjelenésének biztosítása.

Az elnökség tagjai személyesen is felelősek bizonyos feladatokért:

 • Az elnök az egyesület első számú képviselője. Felelős a gyakorlati stratégia meghatározásáért, az elnökség munkájának összehangolásáért, az egyesület képviseletéért, a Nemzetközi Mensával történő kapcsolattartásért.
 • A titkár felelős a tagnyilvántartásért, az elnökségi ülések megszervezéséért, a szervezeti feladatok nyilvántartásáért és az adminisztrációs tevékenységért.
 • A tesztgondnok felelős a tesztek szervezéséért, lebonyolításáért és nyilvántartásáért, a tesztek tisztaságának és titkosságának biztosításáért.
 • A kincstárnok (pénztáros) felelős a szabályszerű és hatékony gazdálkodásért, a pénzügyi nyilvántartások vezetéséért.
 • A programkoordinátor segíti a rendezvények szervezőinek munkáját, tájékoztatja az elnökséget a rendezvényekről, kapcsolatot tart a SIG-ekkel.
 • A tagintegrátor feladata a helyi csoportok segítése és felügyelete, új tagok integrációjának elősegítése, az újoncfelelősök és más önkéntesek koordinálása.
 • A PR-koordinátor felelős az MH külső megjelenéséért, az információs fórumokért, a sajtóért, PR-ért, marketingért, továbbá az egyesület életével kapcsolatos információk eljuttatásáért a tagokhoz.