Bulitábor 2024 – házirend

Tábori házirend

(scroll down for English)

A jelen házirend a 2024. július 3. és 2024. július 7. között megrendezésre kerülő Bulitábor’24-ra (továbbiakban Tábor) vonatkozik.

 1. A Táborban csak az a 18. életévét betöltött személy vehet részt, aki a jelentkezési lapot kitölti, a részvételi díjat megfizeti, és a jelen szabályzatot elfogadja.
 2. A Tábori programokon mindenki saját felelősségére vesz részt!
 3. A Táborba hozott ingóságaiért mindenki maga felel. Ezek eltűnése, megsérülése esetén a szervezőket semmilyen kötelezettség, felelősség nem terheli.
 4. A Tábor szervezőinek jogában áll a részvételt megtagadni, vagy a Táborból hazaküldeni bárkit, aki a jelen házirendet megszegi, vagy nem odaillő viselkedésével mások nyugalmát, szórakozását zavarja.
 5. A Táborban mindenki köteles úgy viselkedni, hogy azzal a maga és mások testi épségét ne veszélyeztesse. Amennyiben ez nem teljesül, a szervezők a 4. pontban foglalt jogaikkal élhetnek.
 6. A 4. és 5. pont alapján kizárt, vagy távozásra felszólított személyek részére a szervezőknek pénzvisszafizetési kötelezettsége nincs.
 7. A Tábor helyszínén lévő eszközökben vagy más tulajdonában okozott kárért mindenki maga felel, és köteles a kárt megtéríteni, amennyiben a tulajdonos arra igényt tart.
 8. A Tábor területére mások testi épségére veszélyes tárgyakat behozni tilos.
 9. A Tábor területére törvény által tiltott eszközöket, anyagokat behozni, valamint azokat fogyasztani tilos.
 10. A Tábor programjait, szolgáltatásait fakultatívan, mindenki saját felelősségre veszi igénybe.
 11. A Tábor ideje alatt minden résztvevő a saját büntetőjogi felelősségére cselekszik.
 12. Továbbá a Tábor ideje alatt minden résztvevő a szálláshely által előírt házirendet is kötelező érvényűnek fogadja el, és annak szabályait betartja. Ennek részeként a szobakulcsok elvesztése esetén 5 000 Ft kártérítés fizetendő. A szálláshely által előírt házirend megszegése a résztvevő kizárását vonhatja maga után. A házirend ezen a linken érhető el.

The following rules apply to the Party Camp 2024 (hereinafter: the Camp) held between 3rd of July and 7th of July 2024, organized by the HY-SIG.

 1. Participant must be 18 or older at the start of the Camp. They must fill out the form, pay the full signup price. and acknowledge these rules as mandatory.
 2. Everyone attends the Camp and all activities at their own risk.
 3. Campers are responsible for their equipment and valuables. Organizers cannot be held responsible for any lost, broken or stolen belongings.
 4. Organizers have the right to refuse entry to or send home anyone who violates these rules, or who exhibit inappropriate behavior that bothers other campers.
 5. Every participant must behave in a responsible manner, so that they do not risk anybody’s health or safety. Anyone who violates this rule will be removed from the Camp by the organizers.
 6. Those who violate rules 4 or 5 are not entitled to any compensation or refund.
 7. Everybody is liable for any damage they do in the camp’s equipment or furniture and others’ belongings.
 8. It is forbidden to bring any dangerous or hazardous object to the Camp.
 9. It is forbidden to bring any object, device or drug prohibited by law. Consumption of illegal substances is also forbidden.
 10. Activities during camp are optional. Campers may attend these at their own responsibility.
 11. Everybody attends the Camp at their own risk with full legal responsibility.
 12. In addition, campers also acknowledge the rules of the campsite and will abide by them. Particularly, in case of loss of the room key, participants need to pay 5000 HUF as compensation to the venue. Violating the campsite’s rules might also be grounds for removal.